Salten Naturlag

 
     

 

                  Neslesommerfugl - foto: Bernt-Gunnar Østerkløft


Velkommen som medlem i Salten Naturlag. Send en mail til post@salten-naturlag.com, eller send din innmelding til
Salten Naturlag, Pb 851, 8001 Bodø
Husk å oppgi din email-adresse, slik at enkelt kan oppdatere deg med våre aktiviteter.  


Salten Naturlag er lokallag av Norges sopp og nyttevekstforbund (NSNF).

- På hjemmesiden www.soppognyttevekster.no
finner du aktivtetskalenderen med oppdatert oversikt over programmet til Salten naturlag og de andre lokallagene.


- Informasjon om Salten naturlags styresammensetning finner du på hjemmesiden til NSNF under overskriften Medlemsforeninger.

Vårt organisasjonsnummer:    894 594 292

Kontonummer:                        0530 33 03369


Vi er også tilsluttet Forum for natur og friluftsliv/Nordland:

http://www.fnf-nett.no/nordland/default.ASP